top of page

От създаването си през 1996 г.

Частна профилирана гимназия "Пейо Яворов утвърждава стойностните традиции в българското образование - единство на образование и възпитание, изграждане на морални и духовни ценности.

Притежава лиценз на МОН

РД 14-63/13.06.1996 г., ДВ, бр.60/1996 г.

bottom of page